Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm

Lưu ý: Tất cả thông tin trên trang này có thể thay đổi. Việc sử dụng trang web này cấu thành sự chấp nhận thỏa thuận người dùng của chúng tôi. Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật của chúng tôi và từ chối trách nhiệm pháp lý.

Giao dịch ngoại hối ký quỹ có mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Mức độ đòn bẩy cao có thể chống lại bạn cũng như có lợi cho bạn. Trước khi quyết định giao dịch ngoại hối, bạn nên xem xét cẩn thận các mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khẩu vị rủi ro của mình. Có khả năng là bạn có thể bị lỗ một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư ban đầu của mình và do đó bạn không nên đầu tư số tiền mà bạn không thể để mất. Bạn nên nhận thức được tất cả các rủi ro liên quan đến giao dịch ngoại hối và tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào.

Các ý kiến ​​được bày tỏ tại FXStreet là của từng tác giả và không nhất thiết đại diện cho ý kiến ​​của FXStreet hoặc ban quản lý của nó. FXStreet chưa xác minh tính chính xác hoặc cơ sở thực tế của bất kỳ khiếu nại hoặc tuyên bố nào của bất kỳ tác giả độc lập nào: lỗi và thiếu sót có thể xảy ra. Mọi ý kiến, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả hoặc thông tin khác có trên trang web này, bởi FXStreet, nhân viên, khách hàng hoặc cộng tác viên của FXStreet, đều được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không cấu thành lời khuyên đầu tư. FXStreet sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?